با اصلاح ژن تولید کننده آنزیم گلوکز اکسیداز صورت گرفت:

افزایش ۲۰ درصدی تولید گلوکز اکسیداز در میدان مغناطیسی

۱۳۹۵/۱۱/۲۳ در ۱۲:۲۳

محققان پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی با همکاری انیستیتو پاستور ایران موفق شدند ضمن اصلاح ژن تولیدکننده آنزیم گلوکز اکسیداز و همچنین تغییر میزبان تولید کننده این آنزیم، باعث افزایش حدود ۲۰ درصدی آن شوند.

به گزارش ایران پزشک، علیرضا مجید انصاری، مدیر گروه پژوهشی طب فراگیر در سرطان پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی در خصوص طرح تحقیقاتی انجام شده با عنوان «ارزیابی تاثیر میدان‌های مغناطیسی با فرکانس پایین بر افزایش بیان ژن گلوکز اکسیداز» گفت: گلوکز اکسیداز، یک آنزیم با مصارف صنعتی و تحقیقاتی در صنایع غذایی، کیت‌های تشخیصی قند خون و بیوسنسورهای متعدد است که امروزه به صورت بیولوژیک تولید شده و اهمیت استراتژیک فراوانی دارد. بنابراین هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر میدان‌های مغناطیسی با فرکانس بسیار پایین بر افزایش بیان ژن تولید کننده آنزیم glucose oxidase GOX در مخمر Pichia pastoris GS115 بود.

مجید انصاری با تاکید بر این‌که این بررسی با ارزیابی چند مقوله علمی، دستاوردهای با اهمیتی را به همراه داشت، تصریح کرد: استفاده از میدان‌های مغناطیسی با فرکانس بسیار پایین ضمن افزایش تولید حدود ۲۰ درصدی این آنزیم که رقمی قابل ملاحظه در امر تولید آنزیم است؛ باعث افزایش طول عمر مخمرها نیز می‌شود.

عضو هیئت علمی پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی همچنین با اشاره به این‌که به طور معمول شرایط استرس یا تغییرات محیطی مخمرها باعث ایجاد پروتئاز می‌شود که این امر یکی از دلایل تخریب پروتئین یا آنزیم تولید شده توسط مخمر است، اضافه کرد: در این روش که با بهره‌گیری از میدان فوق‌الذکر مورد ارزیابی قرار گرفت، علاوه بر افزایش طول عمر مخمر، کاهش قابل توجه فعالیت پروتئازی نیز مشاهده گردید و همچنین میزان تکثیر مخمر در واحد زمان (Biomass) نیز افزایش یافت.

 

مجید انصاری

 

مجید انصاری اضافه کرد: از دیگر دستاوردهای مهم این بررسی که طی آن میزبان بیان ژن آنزیم از قارچ آسپرژیلوس پس از اصلاح ژنی به میزبان مخمر مهندسی شده تغییر یافت، بهبود فعالیت آنزیم و همچنین تولید ترشحی آن بوده که موجبات تسهیل استخراج بدون نیاز به تخریب سلولی و مراحل خالص سازی مربوطه را نیز فراهم آورده است.

وی در پایان تصریح کرد: هر نوع داده‌ای که بتواند در ارگانیسم‌های مختلف با توجه به سهولت بررسی‌های آزمایشگاهی واقعیتی را به این مجموعه دانشی بیافزاید، می‌تواند در راستای کشف مکانیسم اثر میدان‌ها سودمند واقع شود.

گفتنی‌ست نتایج این مطالعه به صورت مقاله‌ای در نشریه بین‌المللی Enzyme and microbial Technology از مجموعه نشریات Elsevier در سال جاری میلادی ۲۰۱۷ به چاپ رسیده است.

لازم به ذکر است گروه طب فراگیر در سرطان پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی در مطالعات متعددی اثرات قابل توجهی از میدان‌های مغناطیسی با فرکانس خیلی پایین را بر سرطان مشاهده کرده‌اند که در ادامه به دنبال یافتن مکانیسم توجیه کننده این اثرات اختصاصی هستند. در این راستا مطالعات دیگری نیز بر روی فرآیندهای مختلف سلولی از قبیل مشخصات رشد و پیام‌های درون سلولی همچنین تغییرات بیان ژن‌ها انجام می‌دهند.

پایان پیام/

Print Friendly, PDF & Email

برچسب‌ها, , ,

ایران پزشک