بیمه‌شدگان تامین اجتماعی حداقل سالی یک بار مهمان وزارت بهداشت هستند

۱۳۹۵/۱۲/۱۵ در ۲۲:۱۲

رییس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت گفت: در سال ۹۴ حدود چهار میلیون نفر بار مراجعه بستری و ۸۵ میلیون نفر بار مراجعه سرپایی بیمه شدگان تامین اجتماعی را داشتیم.

به گزارش ایران پزشک، مسعود ابوالحلاج گفت: از کل منابع بیمه‌ای بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی حدود ۴۲ درصد توسط تامین اجتماعی تامین می‌شود.

رییس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت تاکید کرد: حدود چهار میلیون نفر بار از بیمه شدگان تامین اجتماعی در سال ۹۴ در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور بستری شدند. طبق مطالعه بهره‌مندی از خدمات سلامت بار بستری در کشور حدود ۱۱ درصد است؛ به عبارت دیگر این میزان از مردم در سال بستری می‌شوند و از این تعداد حدود هفت میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بار در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی بستری می‌شوند که چهار میلیون نفر بار آن‌ها بیمه‌شدگان تامین اجتماعی هستند؛ بنابراین با عنایت به کل بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی می‌توان گفت تمامی بیمه‌شدگان این سازمان حداقل سالی یک بار در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی بستری شده و خدمات دریافت کرده‌اند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این بیش از ۵۰ درصد از مراجعین سرپایی بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی (حدود ۸۵ میلیون نفر بار) از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی هستند.

پایان پیام/

پیوندک: http://iranMD.com/pmN6B

برچسب‌ها, , , , ,

ایران پزشک