مدیر گروه اعتیاد دانشگاه علوم پزشكی ایران:

بیماری‌های روان‌شناختی در صورت عدم درمان می‌تواند زمینه‌ساز اعتیاد شود

۱۳۹۶/۰۵/۱۶ در ۲۲:۱۳

مواد مخدر

مدیر گروه اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: بالا بودن آمار بیکاری و فقر و عدم وجود وضعیت معیشتی مطلوب، زمینه‌های مختلفی را برای گرایش افراد به اعتیاد فراهم می‌آورد.

به گزارش ایران پزشک، محمد باقر صابری زفرقندی با اشاره به این‌که اعتیاد در برخی از افراد به صورت یک استعداد وجود دارد، اظهار کرد: در تمامی جوامع همواره یک بخش خاص و منحصر به اعتیاد روی می‌آورند. همچنین اشتغال، وضعیت خانوادگی و اقتصادی، تاهل و بیماری‌های مختلف روانی و جسمی می‌تواند از جمله عوامل مهم در بروز اعتیاد باشد.

مدیر گروه اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان این‌که توجه به عوامل زمینه ساز اعتیاد می‌تواند در کاهش آن بسیار موثر باشد، افزود: بالا بودن آمار بیکاری و فقر و عدم وجود وضعیت معیشتی مطلوب، زمینه‌های مختلفی را برای گرایش افراد به اعتیاد فراهم می‌آورد.

وی در خصوص بیماری‌های نامحسوس و ارتباط آن با اعتیاد در رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: بیماری‌های روان‌شناختی ناشناخته‌ای مانند استرس و افسردگی می‌توانند در صورت عدم درمان مناسب زمینه ایجاد و بروز اعتیاد را فراهم کند.

پایان پیام/

پیوندک: http://iranMD.com/3BIFv

برچسب‌ها, , , , , , , , ,

ایران پزشک