حضور فعال اورژانس در طرح نوروزى

۱۳۹۶/۰۱/۰۱ در ۱۴:۲۵

سرپرست اورژانس کشور درباره تعداد ماموریت هاى اورژانس در طرح نوروزى گفت: تعداد کل ماموریت هاى اورژانس تا امروز ۵١١١١ مورد بود که ١٢٠٢٠ مورد آن ماموریت ترافیکى بوده است.

به گزارش ایران پزشک، پیرحسین کولیوند گفت: در ماموریت هاى ترافیکى، ٩٩١۶ نفر به بیمارستان اعزام شدند و ١٠٩٢ نفر در محل درمان شدند.

کولیوند با بیان این که تعداد کل ماموریت هاى غیرترافیکى ٣٩٠٩١ مورد بود، اظهار کرد: در حوادث غیرترافیکى ١٧٠۴٧ نفر به بیمارستان ها اعزام شدند و ٧٢٧٧ نفر نیز در محل درمان شدند.

وى با اشاره به تعداد بیماران تنفسى، قلبى و مسمومیت ها، گفت: تعداد مسمومین با گاز co، ٢٧۶ نفر، بیماران تنفسى ۴٧٣٧ نفر، بیماران قلبى ۵٢٧٧ نفر و مسمومیت هاى گوارشى نیز ١۶٧۴ نفر بود.

پایان پیام/

پیوندک: http://iranMD.com/RYcE0

برچسب‌ها, , ,

ایران پزشک