مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ایران پزشک مطرح کرد:

درست گذاشتن خشت اول، راه‌کار کاهش هزینه‌های بیمارستانی

۱۳۹۵/۰۹/۲۹ در ۱۸:۳۷

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت، یکی از راه‌کارهای کاهش هزینه‌های بیمارستان را طراحی مناسب آن در مراحل تصمیم‌گیری دانست.

علی ماهر در گفت‌وگو با خبرنگار ایران پزشک، تصمیم‌گیری‌ها در هنگام طراحی بیمارستان را در هزینه‌های عملیات و ساخت آن موثر دانست و گفت: در مرحله طراحی بیمارستان باید به چهار مرحله پیش برنامه‌ریزی، مطالعات امکان‌سنجی، برنامه‌ریزی پروژه و پروژه توجه کرد. از طرف دیگر، مواردی مثل هزینه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های حین کار و عملیات و هزینه‌های جانبی نیز در هزینه‌های عملیات و ساخت بیمارستان موثر است.

معاون فنی و برنامه‌ریزی معاونت درمان وزارت بهداشت، هزینه‌های سرمایه‌گذاری ساخت بیمارستان را شامل هزینه زمین، برآورد هزینه ساخت، هزینه حمل و نقل و تخریب عنوان کرد و افزود: حین کار و عملیات ساخت بیمارستان، باید به مواردی همچون هزینه کارکنان، انرژی، ایمنی و نگهداشت توجه کرد. هرچند در پروژه ساخت بیمارستان، هزینه‌های جانبی هم وجود دارد که هزینه فنی، زیرساخت، اجتماعی، پایداری و هزینه پنهان از آن جمله است.

ماهر گام‌های ساخت بیمارستان را شامل ۶ گام اصلی برشمرد و گفت: در گام اول، هر متخصص به دنبال راهی است که در نتیجه آن بتواند هزینه‌های ساخت بیمارستان را محدود کند که به واسطه آن نظر سایر متخصصین با تجربه را به شکل مستقیم دخیل می‌کند.

وی افزود: در گام دوم هر متخصص یک برگ چکیده شامل اطلاعات اصلی جمع‌آوری شده را پیشنهاد می‌دهد و در گام سوم این پیشنهادات توسط متخصصین ارزیابی و مورد پژوهشی‌های قابل ملاحظه انتخاب می‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت، گام چهارم را قرار دادن هر پیشنهاد در خانه ماتریسی مطابق با موضوع کاهش هزینه در نظر گرفته شده عنوان کرد و گفت: در گام پنجم، جزییات یک پایگاه داده‌ها شامل تمامی پیشنهادات در فرمی ساختار یافته جهت مذاکره و رایزنی فنی جمع آوری می‌شود و در آخرین گام، این پیشنهادات به بهترین پیشنهادهای عملیاتی تبدیل می‌شوند.

ماهر سیر تکامل رویکردهای طراحی بیمارستان را شامل چهار رویکرد دانست و گفت: در رویکرد اول به عنوان طراحی عملکردگرا، بیمارستان همانند ماشینی برای درمان در نظر گرفته می‌شد و در رویکرد دوم طراحی مبتنی بر شواهد و در نتیجه بیمارستان، بیمار محور بود.

وی افزود: رویکرد سوم بر تکنولوژی‌های جدید در بیمارستان تاکید داشت و حاصل آن بیمارستانی هوشمند می‌شد.

معاون فنی و برنامه‌ریزی معاونت درمان وزارت بهداشت ادامه داد: آخرین رویکرد، فرآیندی است که به تولید روند سازمان یافته می‌پردازد و در نتیجه هدف آن خدمات درمانی هوشمند است که خدماتی بهینه، سودمند و پایدار را ارائه می‌کند.

پایان پیام/

پیوندک: http://iranMD.com/SqJse

برچسب‌ها, , ,

ایران پزشک