سلامت جامعه در گرو سواد سلامت است نه سواد الفبایی

۱۳۹۵/۰۸/۰۳ در ۲۰:۳۰

دانشیار ارتقای سلامت و مشاور معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، داشتن سواد سلامت را به تنهایی برای سلامت کافی ندانست.

به گزارش پایگاه خبری ایران پزشک، نسترن کشاورز محمدی در برنامه گفت‌وگوی علمی رادیو گفت‌وگو با بیان این مسئله که سواد سلامت به تنهایی برای داشتن سلامت کافی نیست، گفت: همه دیدیم پزشکانی که سیگار می‌کشند در حالی‌که هیچ‌کس به اندازه پزشکان نمی‌دانند، سیگار ضرر دارد؛ بنابراین دانستن، یک مسئله است و رفتار مبتنی بر آن دانسته، یک مسئله دیگر.

کشاورز محمدی در ابتدا تعریفی از سلامت ارائه داد و گفت: امروزه سلامت را ماحصل تعامل شش دسته از عوامل در نظر می‌گیرند؛ عوامل ژنتیکی و زیستی، عوامل روانشناختی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل زیست محیطی.

وی با تصریح بر این‌که سواد سلامت یکی از عوامل بسیار مهم در سلامت افراد است، گفت: این بدان معنا نیست که هر کسی سواد سلامت بالایی داشت، حتما سلامت بالایی نیز خواهد داشت، زیرا تبدیل سواد سلامت به محصول سلامت مستلزم یک‌سری عوامل خارج از اختیار فرد است.

دانشیار ارتقای سلامت و مشاور اداره کل معاونت اجتماعی وزارت بهداشت ادامه داد: سازمان جهانی بهداشت، سواد سلامت را تعریف کرده است؛ بر اساس این تعریف توانایی دسترسی به اطلاعات بهداشتی، درک و بالاخره توانایی عمل کردن به آن اطلاعات بهداشتی، سواد سلامت عنوان می‌شود.

وی تاکید کرد: بنابراین لازم است در ابتدا منبع اطلاعاتی در حوزه سلامت داشته باشیم و افراد بتوانند دسترسی پیدا کنند. پس از آن افراد بتوانند آن را بفهمند، یعنی به زبان خودشان باشد. وقتی اطلاعات را پیدا کردند، بتوانند این اطلاعات را در زندگی روزمره به عمل تبدیل کنند.

برنامه گفت‌وگوی علمی با موضوع سواد سلامت در جامعه و با حضور نسترن کشاورز محمدی، دانشیار ارتقای سلامت و مشاور معاونت اجتماعی وزارت بهداشت روانه آنتن شد.

پایان پیام/

پیوندک: http://iranMD.com/eB9ic

برچسب‌ها, ,

ایران پزشک