عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور:

نمی‌توان شعارهای گزارش داوطلبانه و دور از مجازات خطای پزشکی را باور کرد

۱۳۹۶/۱۲/۲۳ در ۱۵:۵۳

سیفی پور

عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور گفت: هیچ اطمینان و تضمینی برای گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش و تنبیه وجود ندارد.

به گزارش ایران پزشک، کامران سیفی پور با بیان این‌که به موجب قانون مجازات اسلامی هیچ تفاوتی میان افراد در مجازات وجود ندارد، گفت: به طور کلی عموم مردم در مقابل قانون برابرند، اما در مورد مصونیت‌های سیاسی مسئولین و مدیران ارشد و نمایندگان، استثنائاتی وجود دارد.

وی با بیان این‌که به موجب دستورالعمل اعتباربخشی، ایمنی بیمار و گزارش دهی خطا نیز هیچ عاملی از جمله مجازات نباید موجب ترس کارکنان از گزارش دهی خطاهای پزشکی باشد، افزود: خطای پزشکی حاصل تسامح، تساهل، تقصیر و قصور، انجام فعل یا ترک فعل کلیه عوامل دخیل در بهداشت و درمان از جمله فرآیندهای مدیریتی، تجهیزات مورد استفاده، تاسیسات و غیره وجود دارد، اما مهم‌ترین عامل خطاهای پزشکی، عامل انسانی است.

عضو شورای عالی نظام پرستاری بیان کرد: بین قانون و دستورالعمل و البته حاکمیت قانون بر آیین نامه‌ها و دستور العمل‌ها تضادی آشکار وجود دارد که خود موجب عدم اعتماد در گزارش دهی داوطلبانه خطاهای پزشکی است. بنابراین دو عامل مهم جهت عدم اطمینان به مشارکت داوطلبانه گزارش دهی وجود دارد.

وی با بیان این‌که محرمانگی خطای پزشکی به دلیل عدم آموزش صحیح دست اندرکاران و مخدوش بودن کانال‌های اطلاع رسانی رعایت نمی‌شود و در نهایت هم عامل وهم معلول خطا، افشا خواهد شد، تصریح کرد: نمی‌توان شعارهای گزارش داوطلبانه و دور از مجازات خطا را باور کرد، بلکه باید این باور را ایجاد کرد که گزارش خطا در نهایت موجب ایجاد راه حل و راه چاره برای مراقبت بیشتر و پیش‌گیری از تکرار خطاست و ایجاد آمادگی جهت پذیرش عواقب خطا و اشتباه گریزناپذیر را با راه‌کارهایی مانند قوی کردن بیمه‌گری و حمایت‌های اداری تلطیف کرد که فعلا این امر وجود ندارد.

سیفی پور ادامه داد: این‌که کارکنان باید گزارش خطای خود را بدهند و با هزینه خود برای بیمه اقدام کنند این دیدگاه ممکن است از نظر اخلاقی و وجدان فردی منطقی باشد، اما با روح اطمینان بخشی و اعتماد متقابل در اعتباربخشی متضاد است.

وی با اشاره به وظیفه دادستانی که از نظر قضایی رسیدگی به جرایم عمومی است، تاکید کرد: این گزارشات قطعا موجب مداخلات قضایی می‌شود. فارغ از نوع گزارش محرمانه، گزارش داوطلبانه و گزارش اجباری هر نوع خطایی مستوجب عقاب است، اما جمع بندی گزارشات، بدون رسیدگی قضایی، خود به عنوان پنهان کاری و مشارکت در جرم تلقی خواهد شد و عواقب وخیم‌تری برای مدیران و کارکنان خواهد داشت.

عضو شورای عالی نظام پرستاری در پایان با بیان این‌که ابتدا متولیان امر باید با مسئولین قضایی در خصوص فواید و مزایای گزارش دهی داوطلبانه خطاهای پزشکی تعامل کرده تا موجب اطمینان خاطر عوامل انسانی دخیل در امور درمانی و بهداشتی برای گزارش داوطلبانه بدون ترس از سرزنش و تنبیه فراهم شود، اظهار کرد: با اصلاح فرآیندهای گزارش دهی و حفظ محرمانگی وقایع، می‌توان نسبت به جمع آوری یک پایگاه داده‌ای و تحلیل ریشه‌ای و موثر علل وقوع حوادث تهدیدکننده حیات (RCA) اقدام کرد تا به راه حل‌های ساده برای پیش‌گیری و ایمنی سلامت ختم شود.

پایان پیام/

پیوندک: http://iranMD.com/d074v

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , ,

ایران پزشک