اخبار
انجمن رادیولوژی ایران طی نامه‌ای به وزیر بهداشت نسبت به اتفاقات پیش آمده در تاریخ 26 دی ماه و برخورد حراست وزارتخانه با پزشکان رادیولوژیست اظهار تاسف و اعلام آمادگی کامل خود را برای حل منطقی و کارشناسی مشکلات مربوط به این صنف را اظهار کرد.
معاون درمان وزارت بهداشت از بخش‌های اطفال، سی سی یو، پی آی سی یو، خون و آنکولوژی بیمارستان شهید صدوقی بازدید کرد و از نزدیک در جریان شرایط شغلی پرسنل، تعداد تخت هر بخش، وضعیت نیروهای شرکتی و وضعیت پرداختی‌های پرسنل قرار گرفت.
اولین همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت با حضور وزیر بهداشت برگزار شد.
54555657585960ابتدا