برچسب : استعفای وزیر بهداشت تونس
نخست وزیر تونس، استعفای وزیر بهداشت این کشور در پی مرگ ۱۱ شیرخواره در یک بیمارستان دولتی را پذیرفت و گفت: تحقیقات اداری درباره این اتفاق آغاز شده و دادستان کل نیز موضوع را دنبال می‌کند.
Page: 1 of 1