برچسب : بومهن
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس خبر داد:
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس گفت: حدود 100 کیلوگرم گوشت گراز برای تهیه سوسیس و کالباس در کارگاهی غیرمجاز در یک منزل مسکونی واقع در شهر بومهن کشف شد.
Page: 1 of 1