برچسب : بیماری ایدز
معاون وزیر بهداشت:
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: کیت تست خودارزیابی ایدز به زودی در داروخانه‌ها ارائه می‌شود، دستورالعمل خودارزیابی ایدز نیز تدوین شده و به زودی اجرایی می‌شود که با این روش بیماریابی ایدز در کشور با دقت بیشتری انجام می‌شود.
نتایج یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که شیوع HIV در اروپا و به ویژه در شرق این منطقه به میزان هشدار دهنده‌ای رو به افزایش است.
صندوق کودکان ملل متحد پیش بینی کرد:
صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) از احتمال فوت روزانه ۸۰ نوجوان بر اثر ابتلا به بیماری ایدز تا سال ۲۰۳۰ خبر داد.
با در نظر گرفتن اهمیت تشخیص به موقع بیماری ایدز، آگاهی داشتن از علائم مرتبط با این ویروس ضرورت و اهمیت جدی پیدا می‌کند.
Page: 1 of 1