برچسب : تعداد فوتی سیل
رییس سازمان پزشکی قانونی:
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: با درگذشت ۵ نفر دیگر در حوادث سیل استان خوزستان و یک نفر در استان ایلام، شمار جانباختگان سیل اخیر در کشور به ۷۶ نفر رسید.
Page: 1 of 1