برچسب : خراسان
برنامه رسیدگی الکترونیک به اسناد بستری با حضور مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران کل استانی و ستادی سازمان بیمه سلامت به صورت ویدیو کنفرانس در ۳ استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی آغاز شد.
Page: 1 of 1