برچسب : دالوندی
رییس کل سازمان نظام پرستاری مطرح کرد:
رییس کل سازمان نظام پرستاری با تاکید بر ضرورت حضور پرستاران در تیم پزشک خانواده گفت: نیروهای پرستاری می‌توانند خدمات سطح یک را آموزش دهند.
رییس سازمان نظام پرستاری:
رییس سازمان نظام پرستاری گفت: رهبر معظم انقلاب بارها به مجلس تاکید کردند که اگر قانونی تصویب می‌شود باید بر ‏اجرای آن نظارت شود. این در حالی است که قانون تعرفه گذاری پرستاری ۱۲ سال است که خاک می‌خورد و همچنان به ‏دنبال اجرای این قانون هستیم.‏
رییس سازمان نظام پرستاری:
رییس سازمان نظام پرستاری گفت: همزمان با اجرای رویداد کارآفرینی در حوزه مراقبت سالمندی، نخستین مرکز رشد سازمان نظام پرستاری رسماً شروع به کار خواهد کرد تا هدایت و حمایت از ایده‌های پیشنهادی را بعد از رویداد بر عهده گیرد.
Page: 1 of 1