برچسب : روز اورژانس
وزیر بهداشت به مناسبت روز اورژانس نوشت:
وزیر بهداشت طی پیامی، روز اورژانس را به همکاران این بخش حیاتی از زنجیره درمان تبریک گفت.
Page: 1 of 1