برچسب : سلامت نوروزی
وزیر بهداشت:
وزیر بهداشت گفت: به عنوان وزیر بهداشت پشت کاردان‌ها و کارشناس‌های بهداشت هستم و حاضرم خودم را بسوزانم، ‏اما مویی از کارشناس‌های بهداشت کم نشود.‏
مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت:
مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت گفت: از ابتدای برنامه سلامت نوروزی تا دهم فروردین، 729 هزار و 977 کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشی در مراکز عرضه سطح کشور کشف و معدوم شد.
مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت خبر داد:
مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت گفت: کل مراکز و اماکن متخلف بهداشتی پلمب شده تا شانزدهم فروردین 98 در طرح سلامت نوروزی، 2382 مورد بود که 314 مورد آن مربوط به رستوران های بین راهی است.
Page: 1 of 1