برچسب : شیر مادر
زردی در کودکانی که شیر مادر می‌خورند بیشتر دیده می‌شود. این اتفاق معمولا به این دلیل است که این نوزادان چند روز طول ‏می‌کشد تا به خوبی پستان بگیرند و مکیدن را درست انجام دهند.‏
نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد طول مدتی که کودکی از شیر مادر تغذیه می‌شود می‌تواند تعیین کننده دست راست یا دست چپ بودن کودک باشد.
Page: 1 of 1