برچسب : صفی خانی
قائم مقام معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت مطرح کرد:
عضو کمیته بیمه سلامت گفت: خرید راهبردی عناصر مختلفی مثل ارائه دهنده، خریدار، واسطه خرید یا همان سازمان بیمه‌گر، قیمت ‏و نظام پرداخت دارد که قواعد این موارد را باید تولیت یا وزارت بهداشت تعیین کند.‏
قائم مقام معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت:
عضو کمیته بیمه سلامت گفت: عوارض بر کالاهای آسیب رسان به سلامت و مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع پایدار برای نظام ‏سلامت محسوب می‌شود.‏
با حکم نمکی:
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی حمید رضا صفی خانی را به عنوان مدیر ملی پروژه پرونده الکترونیک سلامت منصوب کرد.
مدیر پروژه ملی پرونده الکترونیک سلامت:
مدیر پروژه ملی پرونده الکترونیک سلامت گفت: برای پرداخت هزینه‌های سلامت در دنیا نظام‌های مختلفی وجود دارد مثل پرداخت بر اساس تعداد خدمات (مدل فعلی ایران) و پرداخت سرانه که در هیچ کدام به کیفیت خدمت توجه نمی‌شود، اما در نظام DRG پرداخت بر اساس کیفیت است.
Page: 1 of 1