برچسب : صنایع غذایی
مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو خبر داد:
مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو نسبت به پیگیری دغدغه‌های صنایع غذایی در این سازمان قول مساعد داد.
رییس سازمان غذا و دارو در حکمی محمد حسین عزیزی را به عنوان مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو منصوب کرد.
Page: 1 of 1