برچسب : فیزیوتراپی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: با توجه به تغییر رویکرد بیماری‌ها از واگیر به غیرواگیر در جهان و ایران، لازم است خدمات توان بخشی و فیزیوتراپی در کشور بیش از پیش مورد توجه وزارت بهداشت قرار گیرد.
رییس سازمان نظام پزشکی:
رییس کل سازمان نظام پزشکی گفت: نگاه ما به جایگاه فیزیوتراپی از آنچه هست، باید تغییر کند. زیرا بازتوانی بیماران بعد از عمل جراحی باعث می‌شود آن‌ها به زندگی و کار باز گردند.
رییس انجمن فیزیوتراپی استان البرز:
رییس انجمن فیزیوتراپی استان البرز گفت: با وجود تلاش بیش از ۱۰ ساله جامعه فیزیوتراپی، هنوز مقطع دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی در ایران راه اندازی و فراگیر نشده، در حالی که با گسترش دانش فیزیوتراپی، اکنون فیزیوتراپی دارای بیش از ۲۰ تخصص مختلف است.
Page: 1 of 1