برچسب : ورزش
بررسی‌ها نشان می‌دهد ورزش کردن می‌تواند به اندازه دارو در کاهش فشار خون بالا موثر باشد.
بررسی انجام شده در برزیل نشان می‌دهد که با ورزش کردن می‌توان با بیماری آلزایمر مقابله کرد.
Page: 1 of 1