برچسب : ورزش
بررسی‌ها نشان می‌دهد ورزش کردن می‌تواند به اندازه دارو در کاهش فشار خون بالا موثر باشد.
بررسی انجام شده در برزیل نشان می‌دهد که با ورزش کردن می‌توان با بیماری آلزایمر مقابله کرد.
ورزش کردن پس از پرخوری می‌تواند به هضم بهتر غذا، بهبود گردش خون و افزایش سطح انرژی در بدن‌تان کمک کند. هرچند تحرک شدید پس از خوردن غذا توصیه نمی‌شود.
Page: 1 of 1