برچسب : پریسا ترابی
مسئول تغذیه بالینی و بزرگسالان دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت:
مسئول تغذیه بالینی و بزرگسالان دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: بازار کتاب‌های علمی و پزشکی نه تنها در حوزه تغذیه، بلکه در سایر حوزه‌ها هم سر و سامانی ندارد و این مشکل در حوزه روان شناسی و روان پزشکی نیز وجود دارد.
مسئول تغذیه بالینی و بزرگسالان دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت:
مسئول تغذیه بالینی و بزرگسالان دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: ضمانت اجرایی عدم تبلیغ فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت را باید قانون گذار تعیین کند، زیرا در قانون‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه تاکید فراوانی در زمینه عدم تبلیغ این کالاها انجام شده است.
Page: 1 of 1