برچسب : پزشکی
یک جامعه شناس:
یک جامعه شناس گفت: از دست دادن اعتبار اجتماعی پزشکان، ناگهانی و توطئه‌ای نیست و حتی نمی‌توان آن را به فعالیت‌های رسانه‌ای قشری خاص تسری داد.
معاون درمان وزرات بهداشت:
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: در کنار گسترش و پیش‌رفت علم پزشکی، اگر نتوانیم برنامه نظام ارجاع را به خوبی اجرا کنیم نباید انتظار داشت که به اهداف عدالت در سلامت به شکل مطلوبی برسیم.
مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی:
مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این‌که 26 بهمن ماه جلسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی برگزار می‌شود، گفت: رییس سازمان نظام پزشکی تا اول اسفند مشخص خواهد شد.
حالا «ایران پزشک» سه ساله شد و هنوز هست؛ اما خیلی‌هایی که می‌خواستند نباشیم و اتفاقا همه تلاش‌شان را هم کردند، دیگر نیستند!
نایب رییس شورای عالی اخلاق پزشکی:
نایب رییس شورای عالی اخلاق پزشکی گفت: مباحث اخلاق پزشکی، دانش پزشکی محض نیست. در روابط پزشک و بیمار و تصمیماتی که درباره بیماران اتخاذ می‌شود، سوالاتی که درباره فناوری‌های نوین پزشکی وجود دارد مواردی نیست که دانش صرف پزشکی برای پاسخ به آن کافی باشد.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی مطرح کرد:
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت: افزایش ۱۲ درصدی شکایت از پزشکان در سال ۹۶ معقول است، زیرا به همین میزان شاهد افزایش خدمات درمانی و افزایش جمعیت بودیم و این طور نیست که شکایت از پزشکان به شکل غیرمعمولی افزایش پیدا کرده باشد.
عضو هیئت رییسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی:
عضو هیئت رییسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: تاکنون کسی به صورت کتبی درخواست کاندیداتوری برای انتخابات ریاست سازمان نظام پزشکی ارائه نداده است. این انتخابات ۲۶ بهمن انجام می‌شود.
Page: 1 of 1