برچسب : کتاب تغذیه
مسئول تغذیه بالینی و بزرگسالان دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت:
مسئول تغذیه بالینی و بزرگسالان دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: بازار کتاب‌های علمی و پزشکی نه تنها در حوزه تغذیه، بلکه در سایر حوزه‌ها هم سر و سامانی ندارد و این مشکل در حوزه روان شناسی و روان پزشکی نیز وجود دارد.
Page: 1 of 1