برچسب : کوروش فرزین
معاون سازمان بیمه سلامت به مناسبت روز پزشک نوشت:
معاون سازمان بیمه سلامت در یادداشت به مناسبت روز پزشک نوشت: پزشکان یکی از گروه‌های مرجع در هر جامعه محسوب می‌شوند که بسیاری از استانداردهای اجتماعی بر اساس این قشر تعریف و اصلاح می‌شود. گروهی که ارتباطی موثر با بدنه هر جامعه دارند.
معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت:
معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: بسته داروهای اعصاب و روان هیچ تغییری نسبت به گذشته نکرده و هیچ دارویی از بسته پوشش بیمه‌ای خارج نشده است. البته برخی از داروهای اعصاب و روان ممکن است در بازار کم شده باشد که کمبود دارو را باید از سازمان غذا و دارو پیگیری کرد.
Page: 1 of 1