پرستاری
رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور، در نامه‌ای از روند تضعیف جایگاه پرستاری در جامعه گلایه کرد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند (ب) ماده ۵ قانون سازمان نظام پرستاری، خانم‌ها محبوبه پاکدل و فرخنده شریف را به عنوان نمایندگان خود در شورای عالی نظام پرستاری منصوب کرد.
معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری کشور از چند منظوره شدن کارت‌های عضویت سازمان نظام پرستاری خبر داد.
عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به مطالبات بر زمین مانده جامعه پرستاری گفت: دغدغه پرستاران تنها این نیست که بخواهند یک روز از سال را جشن بگیرند.
123456