مجلس
معاون پارلمانی رییس جمهور از حضور حسن روحانی در مجلس برای جلسه کسب رای اعتماد وزیر پیشنهادی بهداشت در روز دوشنبه خبر داد.
سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه بررسی صلاحیت سعید نمکی، وزیر پیشنهادی بهداشت در روز دوشنبه آینده خبر داد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: استقرار نظام ارجاع و اجرای راهنماهای بالینی ممکن است به دلیل الزام دسترسی عادلانه مردم به خدمات، در کوتاه مدت به افزایش هزینه‌ها ‏منجر شود، اما قطعا در بلند مدت باعث کاهش هزینه‌ها در نظام سلامت خواهد شد.‏
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اجرای طرح تحول سلامت در کشورهای موفق دنیا بین ۱۵ تا ۱۸ سال طول کشید، اما ما در عرض ۱۸ ماه به صورت شتاب زده و ناقص اجرا کردیم. باید زمان و اعتبار به این طرح بدهیم و در طول مسیر اصلاح و نواقصش را رفع کنیم.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره احتمال معرفی سعید نمکی به مجلس برای تصدی پست وزارت بهداشت گفت: پیش بینی من این است که دکتر نمکی به عنوان وزیر بهداشت به مجلس معرفی می‌شود.
1234