انجمن‌ها
بعد از گذشت چند روز از تجمع رادیولوژیست‌ها در تاریخ 26 دی ماه در اعتراض به نظام خودارجاعی و تبعیض در ساختار نظام درمانی کشور مقابل وزارت بهداشت، جمعی از آنها نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی نوشتند.
انجمن رادیولوژی ایران طی نامه‌ای به وزیر بهداشت نسبت به اتفاقات پیش آمده در تاریخ 26 دی ماه و برخورد حراست وزارتخانه با پزشکان رادیولوژیست اظهار تاسف و اعلام آمادگی کامل خود را برای حل منطقی و کارشناسی مشکلات مربوط به این صنف را اظهار کرد.
8910111213ابتدا