پزشکی
رئیس سازمان نظام پزشکی نسبت به بزرگ‌نمایی برخی مشکلات مرتبط با اخلاق پزشکی در رسانه‌ها موضع‌گیری کرد.
رئیس سازمان نظام پزشکی در خصوص زمان ویزیت پزشکان گفت: ما باید با همکاری وزارت بهداشت یک بازنگری در تعریف ویزیت در کشور داشته باشیم.
رییس سازمان نظام پزشکی کشور طی نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی نسبت به وقایع اخیر و برخوردهای صورت گرفته با پزشکان انتقاد کرد.
345678ابتدا