وزارت بهداشت
بعد از گذشت چند روز از تجمع رادیولوژیست‌ها در تاریخ 26 دی ماه در اعتراض به نظام خودارجاعی و تبعیض در ساختار نظام درمانی کشور مقابل وزارت بهداشت، جمعی از آنها نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی نوشتند.
معاون درمان وزارت بهداشت از بخش‌های اطفال، سی سی یو، پی آی سی یو، خون و آنکولوژی بیمارستان شهید صدوقی بازدید کرد و از نزدیک در جریان شرایط شغلی پرسنل، تعداد تخت هر بخش، وضعیت نیروهای شرکتی و وضعیت پرداختی‌های پرسنل قرار گرفت.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صفحه شخصی اینستاگرام خود به موضوع اجرای برجام تحت عنوان برجام دو اشاره کرد.
وزیر بهداشت با انتقاد از نگاه سوسیالیستی حاکم بر سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت، گفت: من کشوری را نمی‌شناسم که با این سیاست حوزه سلامت موفقی داشته باشد.
وزیر بهداشت در حاشیه برگزاری جشنواره رازی در مورد توافقات برجام و بودجه کشور گفت: باید منتظر باشیم ببینیم چقدر از دستاوردهای برجام می‌توانیم استفاده کنیم.
گفت‌وگوی ویژه خبری 28 دی ماه به موضوع سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت اختصاص داشت.
91011121314ابتدا