تجهیزات پزشکی
مدیر داروخانه‌های بیمارستانی سازمان غذا و دارو از طراحی نرم‌افزار کنترل درآمدهای دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد.
معاون توسعه مرکز علمی علوم و فنون لیزر ایران از طراحی و ساخت 7 دستگاه لیزر در حوزه پزشکی خبر داد.
789101112ابتدا