تجهیزات پزشکی
عرضه صحیح دستگاه‌های پزشکی که در منزل مورد استفاده قرار می‌گیرند، نظیر دستگاه‌های تست قند خون، فشارسنج، دماسنج و غیره به شرط این‌که همراه با ارائه آموزش‌های مناسب و مکفی باشد، می‌تواند مسیر پیش‌گیری از بروز عوارض بیماری‌های مزمن همچون دیابت را هموار سازد.
مدیر داروخانه‌های بیمارستانی سازمان غذا و دارو از طراحی نرم‌افزار کنترل درآمدهای دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد.
معاون توسعه مرکز علمی علوم و فنون لیزر ایران از طراحی و ساخت 7 دستگاه لیزر در حوزه پزشکی خبر داد.
789101112ابتدا