برچسب : دوز سوم واکسن
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا:
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: درباره تزریق دوز چهارم واکسن کرونا، به جز چند کشور که آن هم در افراد پرخطر انجام می‌شود، در بقیه کشورها و کشور ما صحبتی نشده است.
تا دوازدهم دی ماه
دوز سوم واکسن کرونا باید با فاصله ۳ ماه از دوز دوم به افراد تزریق شود و این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی روز گذشته، هنوز واکسیناسیون دوز سوم به نصف افراد واجد شرایط نرسیده است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داد:
واکسن اسپایکوژن برای دوز اول و دوم در گروه‌های سنی ۱۸ تا ۵۰ سال و برای دوز سوم واکسن کرونا در تمام افراد بالای ۱۸ سال از سازمان غذا و دارو مجوز تزریق دریافت کرد.
Page: 1 of 1