هیات دولت تاکید کرد:

الزام اصناف به خود کنترلی و خود اظهاری

الزام اصناف به خود کنترلی و خود اظهاری
تاريخ:نهم مهر 1401 ساعت 11:07   |   کد : 25648   |   مشاهده: 615
هیات دولت بر الزام اصناف، مراکز و اماکن عمومی به انجام خود کنترلی و خوداظهاری بهداشتی مطابق مقررات و الزامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد.
به گزارش ایران پزشک، پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت اعلام کرد که هیات وزیران در جلسه مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، با هدف بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید به عنوان یکی از موضوعات اصلی کشور با تاکید بر رعایت الزامات وزارت بهداشت در خود کنترلی و خوداظهاری بهداشتی موضوع مواد ۲۴ و ۲۵ و ۴۱ آیین نامه ماده ۱۳ قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حذف الزام متصدیان واحدهای صنفی به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت و پردخت وجوه به آنها در صورت رعایت الزامات وزارت بهداشت (انجام خودکنترلی و خوداظهاری از طریق قرارداد با مشاورین بهداشتی مورد تایید وزارت بهداشت یا انجام خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی توسط متصدی ذیصلاح) موافقت کرد.

بر این اساس خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی صنوف، مراکز و اماکن عمومی الزامی است و کماکان از مسیرهای سه گانه دفاتر خدمات سلامت، مشاورین بهداشتی مورد تایید وزارت بهداشت یا متصدیان ذیصلاح قابل انجام خواهد بود.

پایان پیام/

https://iranmd.com/News/1/25648
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان