پزشک خانواده برای ۲۵ میلیون نفر در حال اجراست
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اکنون طرح پزشک خانواده برای ۲۵ میلیون نفر در حال اجراست که با تامین اعتبارات در حوزه شهری نیز آغاز خواهد شد.
تاريخ : اول آذر 1401 ساعت 14:32   کد : 25774
به گزارش ایران پزشک، بهرام عین اللهی درباره طرح پزشک خانواده افزود: زیرساخت‌های پزشک خانواده در کشور ایجاد شده و برای اجرای بهتر آن نیازمند اعتباری بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان هستیم.

وی اظهار کرد: پزشک خانواده فقط مربوط به درمان خانوار نیست؛ بلکه با بیماری یابی و بررسی‌های دقیق جنبه پیشگیری دارد.

پایان پیام/